Søholt Storskov

Centralt i Naturpark Maribosøerne ligger det fantastiske naturområde Søholt Storskov. Det blev opkøbt af Aage V. Jensen Naturfond i efteråret 2019. Kerneområdet består af skoven, Søholt Storskov, som er en varieret og værdifuld naturskov. Det store område på i alt 1134 ha rummer dog også agerland, søer, moser, ellesumpe og en række andre spændende naturtyper.

Billedet viser flot sølandskab ved Røgbølle Sø
Røgbølle Sø - et vigtigt fugleområde på fondens areal

Landskabet forvandles

Det tidligere intensivt dyrkede land- og skovbrug er nu under forvandling. Aage V. Jensen Naturfond har til hensigt at forvilde landskabet, stoppe dræn, hæve vandstanden og rydde uønsket skovvækst. Formålet er at skabe et stort sammenhængende område med en høj biodiversitet.

Naturfonden arbejder

Når du færdes i landskabet kan du mange steder se spor efter fondens spændende initiativer. Det kan være opgravning af vandhuller, genskabelse af brede vejrabatter, rydning af skov for at skabe lysninger, såning af oprindelige planter og meget mere. Alt foretages med ét formål for øje – at skabe en bedre og stærkere natur! På sigt må vi forvente, at fondens initiativer fører til skabelsen at et af Danmarks allervigtigste naturområder med mulighed for stærke naturoplevelser.

De truede sommerfugle

De første år har Aage V. Jensen Naturfond blandt andet fokus på at forbedre forholdene for to af landets mest truede dagsommerfugle. Det drejer sig især om rødlig perlemorssommerfugl, som er gået voldsomt tilbage i hele landet og sortplettet bredpande, der kun findes fåtalligt i Søholt Storskov.

Læs mere herunder på Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside og se kort over området.

Billedet viser rødlig perlemorssommerfugl, sortplettet bredpande og kejserkåbe
Rødlig perlemorssommerfugl, sortplettet bredpande og kejserkåbe i Søholt Storskov