Engestofte Gods

Ved nordøstbredden af Maribo Søndersø ligger godset Engestofte med hovedbygning, avlsgård og egen kirke. Udsigten fra hovedbygningen over søområdet er i sin uforstyrrethed en af de smukkeste overhovedet, fordi den er helt uspoleret af bygninger og andre spor af menneskelig aktivitet. 

Det flotte gods ned til Søndersø med driftsbygninger, kirke og hovedbygning
Engestofte Gods med hovedbygning og kirke

En stor avlsgård

Ved godset er det første, man ser, den store avlsgård, hvor fire selvstændige bygninger indrammer den store gårdsplads med et vandtårn i midten. 

Godsets historie

Godsets historie går langt tilbage. Allerede Kong Valdemars Jordebog nævner i 1231, at stedet var i kronens besiddelse. Over den fine port ind til pladsen står IW og VR. Det står for Jørgen Wichfeld og Varinka Rosenkrantz. Slægten Wichfeld ejede Engestofte i næsten 350 år frem til 1967 og førte det frem til et stort og veldrevet gods.

Nuværende godsejere

I 2011 købte godsejerparret Hans Peter Egeskov og Else Marie Egeskov Engestofte med tilhørende 482 hektar landbrug af godsejer Frederik Lüttichau.