Bunteshave

Bunteshave ligger i Alsø Skov ved vestsiden af Røgbølle Sø. 

Bunteshave i forårsklæder i Alsø Skov
Bunteshave

Borgbanken

Selve borgbanken har været et næs i Røgbølle Sø som mod vest blev afskærmet af en vold med en foranliggende bred voldgrav. Mod de tre andre sider har søen afskærmet borgen. Der ligger nogle store kampesten for foden af volden som måske har været en del af borgens fundament. Skovvejen til borgbanken ligger langs en dæmning der har været adgang til borgen fra vest.  

Vejen til voldstedet

Man kan komme til voldstedet fra sydsiden af Røgbølle Sø ved Alsø. Ved Gården Pommersminde kører man mod nord ad den blinde vej, og når den asfalterede vej ophører, drejer man til venstre vest om Alsøgården og følger markvejen. Ved indgangen til Alsø Skov forsætter man ad skovvejen og drejer til højre, første gang vejen deler sig. Så ender man ved voldstedet. Fra Alsøgården til voldstedet er der ca. 1 km. Husk at færdsel i skoven kun må foregå til fods eller på cykel.