Barokhaven

Det store haveanlæg øst for det nuværende Søholt er anlagt i løbet af 1690-erne og er blandt landets ældste bevarede barokhaver. Man ved ikke, hvem havearkitekten er, men haven er anlagt efter fransk forbillede. Søholt bestod dengang af en trefløjet hovedbygning, og haveanlægget lå midt for og vinkelret på den ene af sidefløjene.

Barokhaven med springvand i forgrunden og Søholt Gods i baggrunden
Barokhaven ved Søholt Gods

Haveanlægget

Hele anlægget, der måler 340 m i længden og er 110 m bredt, blev bygget i den tids stil med udgangspunkt i geometriske mønstre som for eksempel cirkler, halvcirkler, kvadrater og rette linjer.

Åben for publikum

Den nuværende ejer godsejer Frederik Lüttichau begyndte i oktober 2009 at renovere haveanlægget med støtte fra Realdania Fonden. Det nyrenoverede haveanlæg blev indviet søndag d. 13. juni 2010. Barokhaven er åben for publikum mod entre.