Maribosøerne

Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl.

Udsigt  gennem siv fra søbredden over Maribosøerne
Udsigten over Maribosøerne

Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. Søndersø er den største af søerne og Danmarks 8. største sø. Den består af tre bassiner og er med sine 13 regulære øer, 6 småholme og 3 hængesæk øer uden sammenligning Danmarks mest ørige sø. Røgbølle Sø er næststørst, derefter kommer Hejrede Sø og Nørresø. 

Aage V. Jensen Naturfond ejer langt det meste af Røgbølle og Hejrede Sø samt en stor del af Søndersø. Andre områder ejes blandt andet af godserne Søholt, Engestofte og Knuthenborg.

Lolland Kommune ejer den vestlige del af Søndersø med øerne Hestø, Fruerø og Præstø i Søndersø. Der er offentlig adgang til de tre øer. De andre små øer og holme, som der ikke er offentlig adgang til, ejes primært af Aage V. Jensen Naturfond og godserne Engestofte og Søholt. Den største af øerne er den 17 hektar store ø Borgø som ejes af Engestofte Gods. Her gælder reglerne for færdsel på privatejede arealer. Dvs. du må færdes på stier og veje. Mange af de mindre øer er meget vigtige ynglefuglelokaliteter, hvor der blandt andet yngler fjordterner og hættemåger.

Søndersø

(1) Vandflade: 852 hektar.
Danmarks 8. største sø. Vandspejlet ønskes holdt ca. 8,8 meter over havet Før 1800 lå vandspejlet mere end 1 meter højere. Søen har afløb til Nørresø.

Røgbølle Sø

(4) Vandflade: 197 hektar. 
Den næststørste af Maribosøerne. Vandstanden blev o. 1980 hævet ca. 0,25 meter. Det øgede søens vandmængde med o. 25 %. Søen har afløb til Søndersø ved Søholt.

Hejrede Sø

(2) Vandflade: 51 hektar.
Var før vandsænkningen en del af Søndersø. Vandspejlet (ca. 7 meter over havet) reguleres af en pumpestation. Herved bliver landbrugsområderne øst for søen afvandet.

Nørresø

(3) Vandflade: 40 hektar.
Blev i 1942 delt ved anlæg af en motorvejsdæmning. Søen modtager alt vandet fra de øvrige søer. Herfra løber vandet gennem Hunsåen til Smålandshavet.