Seværdigheder

Naturpark Maribosøerne er et område med en spændende kulturhistorie og med rødder langt tilbage i historien.

Søholt Gods set fra gavlsiden i efterårssol
Søholt Gods

Der er fundet spor af stenalderbopladser ved søerne fra ældre stenalder, og de næsten 3000 år gamle bronzealderhøje ligger spredt i området som ved Højene øst for Hejrede Sø eller ved Skelsnæs i Søholt Storskov. Der er rester af en tilflugtsborg fra jernalderen og spor af middelalderborge ved for eksempel Lysemose ved Nørresø, Borgø i Søndersø og Ålevad ved Godsted for blot at nævne nogle. 

Maribo rummer historien om Margrethe den 1. og klosterets oprettelse ved den nuværende domkirke. I området finder man også de store Godser Engestofte og Søholt, som tegner historien helt op til vore dage.

Spor fra vor nærmeste historie er forsøgt bevaret i landskabet. For eksempel de stynede popler ved Alsø eller gadekæret i Bursø. Der foregår også et samarbejde mellem lokale lodsejere, stat og kommuner om at bevare tidligere tiders græssede engarealer ved søerne, fordi de foruden de rent kulturhistoriske elementer indeholder store naturværdier. Aage V. Jensens Naturfond er disse år i gang med en masse spændende initiativer, der skal styrke naturkvaliteten i fondens 1.130 ha store område.