Andre seværdigheder

Læs mere her om andre spændende seværdigheder i området omkring Maribosøerne.

Close up af fiskerhusets murstensgavl med skriften 1858
Fiskerhuset fra 1858 ved Naturpark Maribosøerne

Ko Torvet

Torvet blev anlagt i begyndelsen af 1400-tallet. Det kom til at ligge mellem klosteret og hovedvejen gennem byen. Det store, rektangulære torv blev senere delt i to, fordi rådhuset kom til at ligge på midten. Den sydlige del kaldes Bagtorvet, og her stod byens offentlige vandpumper op til 1907.

På Torvet med det lille springvand står "Lollandspigen" af Victor Kvedéris fra 1960. Det herregårdsagtige rådhus er opført i 1856 og rummer i dag bl.a. Lokalarkivet. Byrådssalen på 1. sal bruges stadigvæk til byrådsmøder. 

Museum Lolland-Falster

Stiftsmuseet i Maribo rummer bl.a. oldtidsfund, runesten, kirkeinventar, legetøj samt en udstilling om de polske landarbejdere, der kom til området som sæsonarbejdere i perioden 1872-1929. Polakkerne arbejdede bl.a. i roemarkerne.

Frilandsmuseet

På Frilandsmuseet Museet kan bl.a. ses en nyrenoveret stubmølle fra Fejø og en skole og viser bondekultur og byggeskik fra 1800-tallet. Interessant er også en pløjelokomobil fra den tidligste sukkerroedyrkning. 
 

Skt. Birgitta Kirke

Opført i 1897 af arkitekt H.C. Glahn for de polske roearbejdere. I 1902 fik kirken tre mosaikruder i koret, og i 1957 udførte den tyske keramiker Mirjam Kappel det keramiske mosaikarbejde over portalen. Kirken var den første katolske kirke øst for Storebælt og uden for Storkøbenhavn.

Skt. Birgitta Kloster

Kun 10 minutters gang fra ruinerne af det middelalderlige birgittinerkloster og klosterkirke, den nuværende domkirke, er det nye Sankt Birgitta Kloster "Habitaculum Mariae" blevet opført på Refshalevej 81 i Maribo. Klosterindvielsen fandt sted d. 15 september 2006 ved en messe af biskop Czeslaw Kozon. Det nye kloster er tegnet af arkitekt Finn Zeuthen. 

Kapellangården

Kapellanstræde 6-12 var stuehuset til en kapellangård som lå her opført i 1761. Det er i dag en yderst velbevaret og smuk, nu fredet bindingsværksbygning i Maribos bagtorvskvarter. 

Lysemose Skov

Inden for kort afstand ligger tre voldsteder i den lille skov ved Nørresø. Det største af anlæggene stammer fra borgen Grimstrup, der blev nedlagt, da man byggede Maribo Kloster i 1400-tallet. 

Veteranjernbane

Museumsbanen Maribo-Bandholm kører i sommertiden den 8 km lange strækning gennem det smukke landskab til Lollands nordkyst. Jernbaneklubben, der driver banen, råder over et stort antal damp- og diesellokomotiver samt person- og godsvogne vogne.
Se udførlig fortegnelse på Museumbanens hjemmeside. 

Skelsnæs Pavillonen

Guldalderpavillon fra 1822 tilhørende Søholt. Pavillonen står åben for besøgende - som udflugtsmål og "madpakke-hus". Pavillonen blev gennemgribende restaureret i begyndelsen af 1990'erne og har senest fået ny mønning og pudset og kalket ydervæggene i 2013.

Godsted Kirke 

Rødkalket, romansk, tårnløs landsbykirke. En gravsten af gotlandsk kalksten fra 1339 er indsat i korets nordvæg.

Højene 

Denne lille skov Højene, på knap 2 hektar, ved det sydøstligste hjørne af Hejrede Sø, rummer ikke mindre end 40 gravhøje fra bronzealderen. Det meste af skoven er ejet af staten og der er derfor offentlig adgang til området, information og rasteplads.

Oldtidshøje

Søholt Storskov gemmer over 40 gravhøje under sine kroner, de fleste ret små. De ligger i grupper, og den smukkeste gruppe ligger på et højdedrag nordligst i skoven, på vejen til Skelsnæspavillonen, og består af 15 gravhøje.

Lystanlæg

Fra Domkirken fører en naturskøn sti forbi bådehavnen og Maribo Kajakklub ud til Bøndersvig enge. På vejen passerer man lystanlægget Trekanten, en lille lund, der blev skænket til byen i 1800-tallet. Lige nord for anlægget ligger Skt. Birgitta Kloster.