Lystfiskeri

Maribosøerne er et attraktivt område for lystfiskeri. Herunder finder du en kort beskrivelse af de generelle regler for fiskeri ved søerne.

David Frost fremviser en 5 kg. gedde fanget ved Maribosøerne
5 kg. gedde fanget af David Frost ved Maribosøerne

Offentlige områder

Med almindeligt fisketegn er det kun tilladt at fiske på de offentlige områder af Maribo Søndersø. Det vil sige ud for det bynære område i Maribo, omkring øerne Fruerø og Hestø og indtil Præstøs østgrænse. Bemærk også reglerne for færdsel i vildtreservatet. Se nederst på siden. 

For at fiske på de offentlige områder kræves almindeligt fisketegn (dog ikke hvis man er under 18 år eller folkepensionist). Det almindelige fisketegn giver kun ret til lystfiskeri med stang; rusefiskeri er forbudt.

Private områder

Langt det største søareal er privatejet, og her gælder særlige regler. Det almindelige fisketegn giver ikke ret til fiskeri fra de private områder. Der må naturligvis heller ikke fiskes fra områder, hvor der gælder færdselsforbud.

På Røgbølle Sø og Hejrede Sø er sejlads og fiskeri forbudt, og der må heller ikke fiskes fra bredden. På Søndersø er sejlads tilladt på store dele af det privatejede søareal i henhold til vildtreservatbekendtgørelsen, men det giver ikke ret til at fiske.

I praksis vil det sige, at der ikke må fiskes øst for Præstø og i hele det østre bassin øst for Dornæs-Romsø halvøen. Det samme gælder for den lille Nørresø: Selvom der må sejles på søen, skal fiskeri aftales med bredejerne. 

Se kort med vildtreservatbestemmelserne her - åbner nyt vindue.