Landskabet

Naturpark Maribosøernes storslåede og varierede landskab tiltrækker mange turister og naturinteresserede fra ind- og udland.

Maribosøerne set fra vandet med træer i baggrunden og blå himmel
Maribosøerne set fra vandet

Maribosøerne ligger i et område med store lavninger, der er dannet under afsmeltningen af kæmpemæssige isblokke efterladt af gletschere under den sidste istid. Derfor er landskabet omkring søerne – efter lollandske forhold – et ret kuperet landskab, der når højder over 20 meter.

De fire søer Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø er omkranset af store skov- og moseområder samt dyrkede marker. Herregårdene Søholt, Ulriksdal og Engestofte, tæt ved søerne, har med deres store skovarealer, enge og relativt store områder af ubebygget agerland sat deres præg på søernes omgivelser, så landskabet i dag er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og landbrugsland midt i det lollandske kulturlandskab.