Copy of Naturskolen

Naturskolen har i 2021-22 gennemgået en omfattende renovering, så Naturskolen er nu flottere end nogensinde - og vi er stadig i gang .....

Naturskolen set fra syd i sommersol
Naturskolen ned til bredden ved Maribo Søndersø

Naturskolens enestående beliggenhed lige ned til bredden af Maribo Søndersø åbner mange muligheder for spændende oplevelser i naturen. Med sine 8 ha. offentlige arealer, ejet af Lolland Kommune, er det et af de få steder i Naturparken, man kan komme helt tæt på søen. Overnatningsfaciliteterne gør det muligt for skoler eller andre grupper at opleve Naturpark Maribosøernes natur- og kulturhistorie mere intenst i et længere tidsrum.

Hvem kan bruge skolen?

Naturskolen kan benyttes af skoler til at flytte undervisningen direkte ud i naturen og udvide mulighederne for undervisning i biologi, natur- og miljøforhold. Stedet er velegnet til kortere eller længere lejrskoleophold, hvor klassen foruden det faglige indhold også kan styrke det sociale sammenhold. Målgruppen for undervisning på naturskolen er især børn i grundskoleforløbet, dernæst daginstitutioner, ungdomsuddannelser og området inden for voksenundervisning.

Naturinteresserede grupper kan også bruge Naturskolen

De senere år er Naturskolen blevet ombygget, så den nu er rettet mod flere målgrupper. I praksis fastholder vi dog et krav om, at hovedformålet med besøget skal være at nyde områdets fantastiske natur.

Bemærk: Fester og høj musik tillades ikke på Naturskolen - vi foretrækker naturens fantastiske lydbillede.

På nordvestsiden af Naturskolen findes de offentlige faciliter - borde og bænke, drikkevand, grillplads, udkigsplatform, information og toilet

Naturvejleder

Naturpark Maribosøerne har en naturvejleder, som kan rådgive om naturaktiviteter på naturskolen og besøgsmål i naturparken.

Naturskolen og dens arealer ejes af Lolland Kommune, som står for driften af bygninger og arealer og varetager ophold og undervisning.

Adresse

Naturskolen ved Maribo Søndersø (Sølund), Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo.
c/o Kultur og Fritid, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.