Borgø

Borgø er en ø er på 17 hektar. Det er den største ø i Søndersø, og den tilhører Engestofte gods. Går man til højre (vest) ved anløbsbroen på Borgø og følger stien, kommer man til resterne af det imponerende voldsted Revshaleborg.

Folkemængde på tur ved Refshaleborg
Refshaleborg

Resterne af en borg

I dag er der ikke meget synligt tilbage af borgen. Kun en cirkelrund borgplads, hvor der på tre sider er stejle skrænter ned til vandet. Den fjerde side har fire volde med voldgrave imellem. Ingen ved, hvordan bebyggelsen har set ud på borgen. Der er kun nogle få teglsten tilbage.

Inde på fastlandet ligger landsbyen Revshale, hvor der er fundet en kirkegård og spor af bebyggelse fra 1100-tallet. Her er også fundet en teglovn, der sandsynligvis har været i brug, da borgen skulle bygges. Borgen er formentlig opført omkring år 1200, da rester af en pælebro til øen er dateret til 1195-1200. Det var en tid, hvor der var kamp om kongemagten, og det var da også oprørske småkårsfolk, der ødelagde borgen i 1256.

Reliefkort af Borgø med Refshaleborg.
Reliefkort af Borgø med Refshaleborg. Bemærk de fire volde mod øst.

Populært udflugtsmål

Borgø har været et yndet udflugtsmål helt tilbage fra 1800-tallets begyndelse. I 1900-tallet har et dampskib og senere motorbåde fragtet gæster til øen. Udflugtsbådene sejlede til øen fra Maribo, og gæsterne kunne også blive roet over fra Revshale. Nu er der kun en ruin tilbage af pavillonen, hvor gæsterne kunne blive beværtet, og skolebørnene, der var på udflugt, kunne købe sodavand. I 1966 var tiden løbet fra udflugterne. Der var ikke kunder mere, og derfor stoppede bådfarten. Stilheden sænkede sig over Borgø og pavillonen sank i grus. Kigger man nærmere efter, kan man dog finde resterne af tidligere tiders lindelysthuse, hasselhegn samt store træer af bøg, lind, lærk, buskbom, navr og ask, som nu gror vildt, men som engang udgjorde øens lystskov. Først fra 1993 er det igen blevet muligt at besøge den spændende ø med turbåden.

Naturskov

Nu om dage er næsten hele Borgø udlagt som naturskov (urørt skov). Dog må selve borgbanken holdes fri for opvækst. Øens gamle skov var domineret af elm, som nu er næsten forsvundet på grund af elmesyge. På de fugtige arealer er det el og ask, der dominerer.